RECRUTERING & RETENTIE OFFICER

Erik LAMBRECHTS - Recruitment & retention Officer


Geert MEESSCHAERT - Hoofd implementatie recrutering & retentie

 • Steven BOLOGNE - Antwerpen
 • Geert MEESCHAERT - West-Vlaanderen
 • Marc VANDECRUYS - Limburg
 • Danny HUENS - Vlaams-Brabant
 • Erik VAN EXTERGEM - Oost-Vlaanderen


Danny HUENS - Hoofd referee youth academies

 • R.COPPIN - Regio Noord
 • D.HUENS - Regio Oost
 • L. VAN ACKER - Regio Zuid
 • R. CALLEWAERT - Regio West


Luc VAN ACKER - Hoofd referee ambassadors

 • R.COPPIN - Regio Noord
 • P.LEENAERTS - Regio Oost
 • L. VAN ACKER - Regio Zuid
 • R. CALLEWAERT - Regio West


Lawrence VISSER - Voorzitter Jeugdraad

 • Jordi VERMEIRE - West-Vlaanderen
 • Bram VAN DRIESSCHE - Oost-Vlaanderen
 • Wesli DE CREMER - Vlaams Brabant & BHG
 • Wesley ALEN - Antwerpen
 • Bert PUT - LimburgDE JEUGDRAAD


De Jeugdraad is een ondersteunend orgaan voor de complete werking van de Arbitrage van Voetbal Vlaanderen.


De Jeugdraad heeftvanuit de basis een andere, soms dynamischere kijk op de arbitrage. Er worden concrete voorstellen gedaan via de verantwoordelijken van de vriendenkringen aan de provincieverantwoordelijken die in de raad zetelen. Op die manier wordt de communicatie verbeterd tussen Voetbal Vlaanderen en de vriendenkringen, waarin een groot aantal scheidsrechters vertegenwoordigd zijn.


De Jeugdraad Arbitrage draait rond 3 uitdagingen:

 1. Daling aantal scheidsrechters tegengaan

 2. Rol van de vriendenkringen opwaarderen

 3. Voorstellen doen vanuit een alledaagse, jeugdige dynamiek met ideeën uit de basis


Hiermee wil het orgaan een impact hebben op de rekruterings- en opleidingsinitiatieven van Arbitrage Voetbal Vlaanderen.


Wat de doorstroming van informatie betreft zijn er regelmatige vergadermomenten met de vijf provincieverantwoordelijken en de Voorzitter L. Visser. Hier worden ideeën besproken en concrete voorstellen gedaan die kunnen gedragen worden door de 5 provincies . L. Visser geeft informatie door aan Arbitrage Voetbal Vlaanderen via het Referee Department.

Projecten die tot nu toe werden bedacht zijn onder andere de “No Ref No Game” campagne, de scheidsrechterbadge voor de uitrusting Voetbal Vlaanderen, … Daarnaast worden ook regionale projecten ondersteund en evenementen in de vriendenkringen.