REFEREE COLLEGE

REFEREE COLLEGE


Het Referee Department Voetbal Vlaanderen en de Expert Academy van Expoline besloten vorig seizoen om de handen in mekaar te slaan en te starten met een Referee College. Dit enerzijds om een leemte in te vullen in het huidige opleidingskader dat over de provincies heen gaat, anderzijds om tegemoet te komen aan noden van bepaalde talentvolle scheidsrechters die op kortere termijn nog meer progressie kunnen maken.


Het is geenszins de bedoeling om de bestaande goed werkende opleidingen of trajecten te vervangen of te minimaliseren.Per doelgroep zijn er verschillende competenties en worden er andere doelstellingen nagestreefd.Ref in 1 DayStarters die gestuurd worden door Referee Ambassadors (Amateurvoetbal) en opgeleid zijn in de Referee Academies (Profvoetbal) en reeds over enkele basiscompetenties beschikken. Deze groep wordt aangevuld met spontane instromers uit de provincies. Het is de bedoeling dat ze aan de basisvoorwaarden voldoen (min. 15 jaar oud,…) en dat zij binnen de tijdspanne van één enkele opleidingsdag (Ref in 1 Day) officieel scheidsrechter worden. Het betreft hier dus korte stages die op verschillende locaties georganiseerd worden en waarbij beroep wordt gedaanop de huidige knowhow van de arbitrage Voetbal Vlaanderen. Bij de laatste editie werden er 56 diploma's overhandigd aan nieuwe scheidsrechters.


Voor de Rin1D werd er contact opgenomen met de Referee Academies en de Referee Ambassadors om jonge clubscheidsrechters af te vaardigen op de ééndaagse stage waarbij de deelnemers zich aan het eind van het traject officieel scheidsrechter kunnen noemen. Er werd getracht om buiten de lopende provinciale rekruteringsdagen (september en januari) te blijven zodat er een optimalere spreiding werd bekomen en er zodoende ook buiten deze periode kon gerekruteerd worden.


Provinciale en nationale talenten

Talenten uit provinciale en nationale die tot de bestaande werking behoren en op deze manier sneller progressie kunnen maken door deelname aan meerdaagse arbitragekampen.Buitenlandse workshops voor talenten uit het nationale voetbal die qua profiel beantwoorden aan de vereisten die gesteld worden in het Profvoetbal. Het is de bedoeling op deze meerdaagse stages die voor een beperkte groep georganiseerd worden om elementen klaar te stomen binnen alle geledingen van de arbitrage.


Referee Talent Day

Voetbal Vlaanderen en Referee College organiseerden samen een Talent Day voor (assistent) scheidsrechters en referee 'observers'in het Technisch Voetbalcentrum in Tubeke.Referee 'observers' zijn oud-scheidsrechters die nu optreden als waarnemer (observer) om zo de huidige generatie scheidsrechters op te leiden en te begeleiden.Voor deze groep wareneen inhoudelijke cursus en presentatie voorzien. Voor de (assistent) scheidsrechters stonden technische sessies en een training op het programma.

Tijdens verschillende workshops in het binnen- en buitenland bieden we de kans aan (assistent) scheidsrechters om bij te leren over arbitrage. Het team bestaat uit professionele begeleiders die hun kennis doorgeven aan de hand van technische sessies en fysieke trainingen.