REFEREE AMBASSADOR

REFEREE AMBASSADOR


Het belangrijkste doel van het de Referee Ambassador is om de rekrutering van scheidsrechters door de clubs te stimuleren. Maar de opdracht kan uiteraard veel ruimer gezien worden...


Iedereen met een hart voor arbitrage kan Referee Ambassador worden, maar een eerdere of nog actieve loopbaan als scheidsrechter is uiteraard een surplus.

De belangrijkste taken van de Referee Ambassador zijn:

  • Jonge spelers interesse in de arbitrage bijbrengen nog voor ze dereglementaire leeftijd bereikt hebben.
  • Een rotatiesysteem invoeren om jeugdspelers actief wedstrijden te laten leiden.
  • Clubrefs aanduiden voor jeugdwedstrijden naar gelang hun mogelijkheden.
  • De arbitrage van clubrefs observeren en hen bijsturen.
  • Clubrefs met mogelijkheden klaarstomen om de stap naar de officiële arbitrage te zetten.
  • Aanspreekpunt zijn van officiële scheidsrechters bij thuiswedstrijden: opvang, organisatie, begeleiding bij problemen,…
  • Zorgen voor een positief scheidsrechtersklimaat op de club.
  • Via de afgevaardigden supporters aanspreken op hun gedrag.
  • Opvang namiddagscheidsrechters bij wedstrijden eerste elftal.
  • Melden bij het regionaalBureau Arbitragein geval van observatie talentvolle scheidsrechters, incidenten, ….


Het is de ambitie om in elk regionaal Bureau arbitrage een afgevaardigde aan te stellen die de clubarbitrage als deelverantwoordelijkheid heeft. Ook vanuit de Jeugdraad is er de ambitie om de clubscheidsrechters op termijn te linken aan de vriendenkringen zodat het gevoel van verbondenheid versterkt wordt.

REFEREE AMBASSADOR