JEUGDRAAD

Erik LAMBRECHTS - Voorzitter


Jordy VERMEIRE - West-Vlaanderen


Bram VAN DRIESSCHE - Oost-Vlaanderen


Wesley ALEN - Antwerpen


Wesli DE CREMER - Vlaams-Brabent & BHG


Bert PUT - Limburg


De Jeugdraad is een ondersteunend orgaan voor de complete werking van de Arbitrage van Voetbal Vlaanderen.

De Jeugdraad heeftvanuit de basis een andere, soms dynamischere kijk op de arbitrage. Er worden concrete voorstellen gedaan via de verantwoordelijken van de vriendenkringen aan de verantwoordelijken die in de raad zetelen. Op die manier wordt de communicatie verbeterd tussen Voetbal Vlaanderen en de vriendenkringen, waarin een groot aantal scheidsrechters vertegenwoordigd zijn.


De Jeugdraad Arbitrage draait rond 3 uitdagingen:

  1. Daling aantal scheidsrechters tegengaan

  2. Rol van de vriendenkringen opwaarderen

  3. Voorstellen doen vanuit een alledaagse, jeugdige dynamiek met ideeën uit de basis


Hiermee wil het orgaan een impact hebben op de rekruterings- en opleidingsinitiatieven van Arbitrage Voetbal Vlaanderen.


Structuur Jeugdraad Arbitrage Voetbal Vlaanderen

Wat de doorstroming van informatie betreft zijn er regelmatige vergadermomenten met de vijf verantwoordelijken en de Voorzitter Erik Lambrechts. Hier worden ideeën besproken en concrete voorstellen gedaan die kunnen gedragen worden. E. Lambrechts geeft informatie door aan het Arbitrage Departement Voetbal Vlaanderen.


Projecten die tot nu toe werden bedacht zijn onder andere de “No Ref No Game” campagne, de scheidsrechterbadge voor de uitrusting Voetbal Vlaanderen, … Daarnaast worden ook regionale projecten ondersteund en evenementen in de vriendenkringen.